• Tərəfdaşlar
  • Əlaqə
  • Beynəlxalq Baccalaureate®

    təsviri:

    Beynəlxalq Baccalaureate® (IB) qeyri-kommersiya təhsil fondudur, öz missiyası üzrə əsaslandırılmışdır, diqqəti tələbələrə yönlənmişdir. 1960-cı illərin sonunda İsveçrədə yaradılmışdır Universal təhsil proqamı kimi ümumi təhsil planı ilə təmin olunmuşdur, hansı ki bir ölkədə təhsilin hesablanmağına şans yaradır milli ekvivalent kimi. Bu gün bu sistem dünyada 3000-dən çox məktəbdə istifadə olunur. Beynəlxalq Baccalaureate (IB)-nin diplomu dünyanin 2544 universitetinə imtahansız qəbul edir çünki İB universitetə qədər programla təmin olunmuşdur. Bizim 4 proramimiz 3-19 yaşlı tələbələrə intelektual, şəxsi, emosional və yaşamaq üçün sosial bacarıqlarının, örgənməyi və işləməyi sürətli globallaşan dünyada inkişaf etdirməyə kömək edir.

    2011-ci ildə cənab Elşən Musayevin koordinasiyası altında 21-ci əsr Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi IB Diplom Proqramını həyata keçirtməyə səlahiyyətləndirildi və IB Dünya Məktəbi statusu əldə etdi.

    2012-ci ildə IB koordinatoru kimi, cənab Musayev “School-Lyceum 6“-nın cari və gələcək tələbələrinə IB DP təklif edib. Daha sonra isə Məktəb “İB Primary Years” proqramının səlahiyyətləşdirilməsi prosesinə başlamışdır hansı ki namizədlik statusunu artıq əldə etmişdir.